בס״ד

iphone

בס״ד

כל סרטוני היהדות שאתם
אוהבים במקום אחד

אפליקציית "כולל" מציעה את ספריית הוידאו
הגדולה ביותר של שיעורי תורה, הלכה, מוסר
.והשקפה מטובי הרבנים, המרצים והארגונים בעולם
האפליקצייה מאפשרת מגוון רחב של אפשרויות על
.מנת לתת לכם את חווית הצפייה הטובה ביותר

.מטרת האפליקציה היא זיכוי הרבים בלבד

-הורד מה

App Store

-כעת ב

Google Play